Wat is trekhaak 73 Bijnaam en verduidelijking : Trekhaak 73, de politiek onafhankelijke Werkgroep ter bevordering van het Openbaar Vervoer in de Westhoek, aan de Westkust.

Bedoeling van deze Werkgroep : eigen (positieve en negatieve) ervaring in openbaar vervoer (O.V.) en dat van gebruikers doorgeven aan de direktie van de Openbare Vervoersmaatschappijen, met de bedoeling het O.V.aantrekkelijker te maken voor de gebruikers.

Het aan de kaak stellen van problemen is dus niet bedoeld om de O.V. maatschappijen te schaden, maar om ze te helpen verbeteren.

De Werkgroep "Trekhaak 73" (T73) wil geen afbraakpolitiek voeren, maar wel druk uitoefenen om O.V. te verbeteren. T73 gaat naar de verschillende politieke partijen met de problemen, daardoor is de Werkgroep volledig onafhankelijk.

Waarom een Werkgroep "Trekhaak 73"? Het idee is ontstaan in 1986, op een ogenblik dat de spoorlijn 73 (lijn van Gent - Deinze- Lichtervelde- De Panne) stiefmoederlijk werd behandeld door de spoorwegdirectie : het regende klachten wegens het gebruik van verouderd materiŽel, trage dieseltreinen, regelmatig terugkerende vertragingen met verstoorde aansluitingen tussen trein/trein en tussen trein/bus (en omgekeerd) tot gevolg. De bedienden in de stations langs deze lijn waren keer voor keer kop van jut : de reiziger gaf hen de schuld van alle ongemakken, niettegenstaande de bedienden er meestal niets aan konden verhelpen.

Daarnaast was het goederenverkeer van Dunkerque (Frankrijk) naar BelgiŽ via grenspunt Adinkerke aan het slabakken : minder en minder goederenwagens kwamen via de korste weg uit Duinkerke naar ons land : het grenspunt Bray-Dunes (Fr)/Adinkerke (B) naar spoorlijn 73. De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) beweerde dat de Sociťtť Nationale Chemin de Fer France (SNCF) niet meer geÔnteresseerd was om langs lijn 73 goederen te versturen, de SNCF beweerde dat de NMBS absoluut goederen wilde laten rijden over het Waalse grenspunt Moescron (Moeskroen), een omweg van zo'n 35 kilometers.

Het kwam zelfs zo ver dat er geruchten de kop opstaken om, indien de kusttram tussen Knokke en de Panne (Esplanade) niet werd doorgetrokken tot De Panne-station, de spoorlijn 73 zou beperkt worden tussen Gent-Deinze en Lichtervelde, de stations Kortemark, Diksmuide, Veurne, Koksijde en De Panne zouden nog slechts bediend worden door bussen!!! Oudere spoorwegbedienden wisten wat dat betekende : destijds werd de spoorlijn tussen Nieuwpoort en Diksmuide ook vervangen door bussen, wat een leegloop voor het O.V. langs deze lijn 74 betekende!!!

Uiteraard kwam de eerste reactie op deze beknotting van het O.V. van het personeel van de spoorwegstations op het uiteinde van lijn 73 eerst : niet met acties die de gebruiker ongemakken bezorgde, maar met reacties naar politiek, pers en openbaar vervoer toe. Deze kwamen uit uit de verschillende stations door verschillende personeelscategorieŽn : loketbedienden, seingevers, Hoofdwachters (nu : treinbegeleiders genoemd), treinbestuurders, rangeerders,...

Door naar de pers te stappen riskeerden deze personeelsleden zich eigenlijk wel ver, want de spoorwegdirectie wilde geen "nestbevuiling" in de pers. Maar al vlug zagen de "bazen" dat de reactie van deze groep mensen meestal een terechte opmerking was, die eigenlijk wel eens aan de kaart mocht gesteld worden en die nogal dikwijls door spoorweggebruikers in hun klachtenbrieven was geformuleerd.

Omdat de grieven van O.V. gebruikers nu in alle kranten werd naar voor gebracht, kreeg de Werkgroep, die intussen "Trekhaak 73" of in gewone taal vertaald "Werkgroep tot het optrekken van spoorlijn 73 naar een aanvaardbaar niveau" werd genoemd, veel reacties van mensen die in de uitingen van de Werkgroep hun eigen verzuchtingen vonden, en verschillende reizigers sloten zich aan bij de Werkgroep Trekhaak 73.

Aldus werd "Trekhaak 73" nu ook al eens de spreekbuis voor losse klachten of opmerkingen over O.V., eerst voor lijn 73, dan ook voor de busdiensten in de streek, en af en toe eens tot opmerkingen ver in het hinterland of in het buitenland.