Verwezelijkingen Trekhaak 73 Terwijl "TREKHAAK 73" stilaan een begrip werd in de Westhoek, werden de eerste resultaten bereikt : De onderhandelingen tot het verlengen van de kusttram tussen Knokke en De Panne tot aan het station (3 kilometer) werden opnieuw aangevat, alhoewel het voor veel buurtbewoners een gevoelige materie bleef (In wie zijn achtertuintje of voor wie zijn deur zou die rijden?), de eerste Belgische belbus (je belt de busmaatschappij om te zeggen van waar naar waar je op welk ogenblik je wenst te rijden, en je wordt bediend), werd mede door "Trekhaak 73" ingereden tussen Veurne en Roesbrugge (Noord/west-Vlaanderen richting zuid).

Enige dagen nadat een delegatie van "Trekhaak 73" in Ieper voor de toenmalige Minister van Verkeer J.L. Dehaene had geprotesteerd met de slagan "S.O.S. Lijn 73" en de uitleg "Mijnheer de Minister, hoe lang nog blijft spoorlijn 73 een museumlijntje?" en enkele hete zomerdagen, met monsterfiles naar zee verder, besliste dezelfde Minister om spoorlijn 73 te moderniseren, waardoor beter, comfortabeler electrische treinen naar de Westkust konden sporen.

Het duurde (uiteraard) nog enige jaren tegen alles gerealiseerd was, maar uiteindelijk spoorde lijn 73 van De Panne naar Gent electrisch in 1996, een jaar later van De Panne naar Brussel Nationale Luchthaven in de week en tot Brussel/Schaarbeek op zaterdagen, zon- en feestdagen. Bovendien was station De Panne opgeknapt en werd de eerste electronische bedienpost (EBP) voor seingeving er ge´nstalleerd.

En dan kwam de eerste tram uit Knokke tot aan het station van De Panne : de enige plaats langs de Vlaanse Kust waar tram en trein naast mekaar stoppen... het kon voor de gebruikers van ons O.V. niet meer op.

Helaas !!! Het spoorverkeer richting Frankrijk was een andere zaak : in 1958 reed de laatste trein tussen station De Panne en station Dunkerque, maar er reden tot in 1998 nog steeds welgeteld twee (Franse) bussen per dag tussen Dunkerque en De Panne-station. De onderhandelingen die T73 wilde realiseren om een geregelde busdienst tot het Pannese station te bekomen, werden ten slotte gevoerd zonder ons medeweten, maar brachten uiteindelijk toch een goed resultaat : de geregelde buslijn was oorspronkelijk vanuit Dunkerque tot Bray-Dunes(grenspunt le Peroquet, op 3 kilometer van het station), en werd eindelijk doorgetrokken tot het station.

De trein tussen beide plaatsen werd nog steeds niet ingelegd, met uitzondering van enkele treintjes in de zomermaanden op zaterdag en zondag van het seizoen 1989, 1990 en 1991, vooral op aandringen van T73. De (professionele) promotie die de NMBS en de SNCF rond deze trein deed was ondermaats, en onze Werkgroep had onvoldoende ervaring daarmee zodat het project, wegens gebrek aan belangstelling, werd afgevoerd.

Het goederengrenspunt Bray-Dunes/Adinkerke werd geschrapt, zodat er geen goederenwagens meer in de Westhoek over de sporen reden. Even was er hoop voor nieuw goederenvervoer, toen er vloeibaar staal uit de hoogovens van Dunkerque naar Marcinelles zou vervoerd worden (1999), maar ook dat werd na enkele weken "proefrijden" afgevoerd door de tussenkomst van de Dunkerquese burgemeester !!!

De geschiedenis van de spoorlijn 73 kan U in het deel "Lijn 73 : bewogen geschiedenis" lezen.

Waarom opent "Trekhaak 73" nu een webpagina? Het is duidelijk dat deze Werkgroep minder aktief is geworden sedert de electrificatie van spoorlijn 73 een feit is geworden en de kusttram tot aan het station van De Panne rijdt, maar toch moet er blijvend nagezien worden of de Openbare Vervoersmaatschappijen hun verbintenis naar de reiziger toe goed blijven nakomen. In de huidige moderne wereld evolueert ook het Openbaar Vervoer enorm. De eerste Belbus, die er door aandringen van "Trekhaak 73" is gekomen, heeft bijvoorbeeld nu al vele opvolgers in het Vlaamse land.

Bepaalde reizigers kunnen over sommige belbussen misschien opmerkingen of vragen hebben. En bij "opmerkingen" verstaan wij zowel in positieve of in negatieve zin.

"Trekhaak 73" heeft wel regelmatig ervaring met dit vervoer, maar kan ook niet alles observeren. Omdat wij graag de spreekbuis zijn van de gebruiker, die misschien geen weg weet met die opmerking naar de Vervoersmaatschappijen toe, kan via "Trekhaak 73" werken. Meteen hoort de werkgroep wat er is, ze kan reageren bij de gepaste personen, alles opvolgen en de klant van antwoord dienen. De Werkgroep kan daarbij ook oordelen in welke mate de opmerking belangrijk is, bijvoorbeeld als er veel over hetzelfde "onderwerp" wordt gereageerd!

Samengevat : De gebruiker van het Openbaar Vervoer in de Westhoek leert ons beter kennen, wij gaan de dialoog aan met de reiziger, maar ook met de vervoersmaatschappijen, en volgens de bekomen resultaten laten wij jullie weten, via ons Web, wat het gevolg is van onze bemiddeling. Meteen kan iedereen ook zien hoe "Trekhaak 73" werkt en wat de gevolgen zijn van dat reageren.