Spoorlijn naar Duinkerke verminkt maar niet verloren.

Trekhaak 73, de Westhoek en bij uitbreiding Vlaanderen, zijn verbolgen op de overheid en de NMBS die niets onverlet laten om de heractivering van de spoorlijn Adinkerke - Duinkerke, de enige grensoverschrijdende spoorverbinding tussen Vlaanderen en Frankrijk te verhinderen.


CHARTER NAAR POLITIEKE PARTIJEN : Naar aanleiding van de Europese, Federale en Vlaamse verkiezingen van 26 mei. De Toeristische ontsluiting voor beide regio's (West-Vlaanderen en le Nord). Impact van heropening spoorlijn tussen beide grensgedeelten. De spoorlijn loopt recht van Dunkerque naar De Panne (Adinkerke) en verder richting Gent en Antwerpen via Lichtervelde. De ligging van het station van De Panne biedt volgende voordelen : -Treinstation (NMBS) -Tramstation (De Lijn)-Busstation (De Lijn en DK'Bus), (Dk'bus, niet rechtstreeks naar Dunkerque, enkel mits overstap, reistijd duurt te lang en beantwoordt niet aan de verzuchtingen van de gebruikers en reizigers). -Nevenliggende randparkings (NMBS, De Lijn en Plopsaland) - Nabijheid E40 / A16 Op basis van deze positieve elementen is de doortrekking van de spoorlijn richting Frankrijk een missing link voor de toeristische ontsluiting. Langs Belgische kant zijn de aantrekpolen : Plopsaland , kusttram (hele kustzone) verbindingen met de trein richting Gent, Brussel, Antwerpen, Kortrijk en Brugge. Langs Franse kant zijn de aantrekpolen: Réserve naturelle Nationale de la dune Marchand, Nature reserve dune du Perroquet, Reserve Naturelle dune Dewulf, Opaal kust, Oceade, Dunkerque, Calais , Nausica in Boulogne-sur-Mer … Verbindingen met trein richting Calais, Chunnel, Boulogne-sur-Mer, Etaple, Le Touquet en TGV lijnen richting Lille, Paris en zuid-Frankrijk. De spoorlijn 73 verlengen tot Dunkerque, Calais, Boulogne-sur-Mer en aansluiten op de Chunnel heeft Internationale allure, zoals die spoorlijnen in 1870 werd opgericht (met Engels kapitaal). Met een potentieel aan mogelijke reizigers die al aanwezig zijn op de drukke snelweg tussen beide landen en met meer dan 1.869.000 inwoners die deze regio's leven is de heropening van de spoorlijn zeker aangewezen. Met een jaarlijkse groei aan Belgische treinreizigers (heden 3.6%) zou dit een hoger potentieel op de as Adinkerke-Dunkerque betekenen. Ook kan deze spoorlijn ingezet worden om voorstedelijk personen- en studentenvervoer te voorzien tussen Adinkerke en Dunkerque.

Deze maand zijn er dus verkiezingen in ons land. Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen. Omdat een spoorverbinding tussen De Panne en Duinkerke een must is, maar de politiek niet voldoende mee wilt heeft "Trekhaak73" naar alle politieke partijen en/of hun kopstukken méér dan een maand geleden een manifest gestuurd van enkele pagina's met als titel"missing link". Dit was dus bestemd voor de grote partijen..

BEDOELING IS DAT DE PARTIJEN DIT OPNEMEN IN HUN VERKIEZINGSPROGRAMMA en nadien meenemen in een regeerakkoord. Waarover heeft de Werkgroep voor Beter Openbaar Vervoer in de Westhoek/Westkust gecommuniceerd met N-Va, CD&V, Sp-a, VLD, Groen, Vlaams Belang, PVDA? Trekhaak73 herhaalde met de nodige bewijzen in een viertal bladzijden het belang van de heropening/hernieuwing van de internationale verbinding tussen het noorden van West-Vlaanderen en de belangrijke Franse havenstad Duinkerke. Volgende punten komen aan bod: 1) gevolgen voor het milieu door de verkeersintensiteit. 2) Toeristische ontsluiting en de impact van de heropening van de spoorlijn tussen beide grensregio's. 3) Economische ontsluiting tussen deze grensregio's. 4) De geografische ligging van de spoorlijn in het verlengde van spoorlijn 73 tussen Brussel - Gent - De Panne (Adinkerke) en Duinkerke. 5) Kostprijs van het project, rekening houdend met de overschatting van de kostprijs door de Belgische spoorwegen. De geraamde kostprijs om deze 20 km lange spoorlijn tussen Adinkerke en Dunkerque te heropenen, vernieuwen en moderniseren werd in 2013 geraamd op 300 miljoen euro (studie in handen van Paulo-Serge Lopez - les Verts -Frankrijk). -Om de spoorlijn weer te activeren is er 3,5 km Belgisch spoor tot aan de grens opnieuw te heropenen. In Frankrijk is dat 7,5 km spoor. Verder dient het spoor tussen Leffrinckoucke en het station van Dunkerque over een afstand van 9 km gemoderniseerd te worden. Als we de kostprijs voor de vernieuwing van de spoorlijn, een paar jaar geleden, tussen Dunkerque en Calais in acht nemen (42 kilometer lang, vernieuwing infrastructuur, vernieuwing bruggen, verdubbeling spoor op verschillende plaatsen om kruising met tegenliggend spoorverkeer mogelijk te maken en vernieuwing perrons in de stations voor een totaal van 105 miljoen euro = gemiddeld 2.5 miljoen euro per km) weten we dat (geïindexeerd) de vernieuwing van het treinspoor tussen station Adinkerke-De Panne, waar het spoor moet gerenoveerd worden en (eventuele) bovenleidingen moeten aangebracht worden nooit het bedrag 300 miljoen euro zal kosten. Met andere woorden: Infrabel heeft de prijs voor de heropening van de "missing link"op Vlaams grondgebied (al dan niet geïnspireerd door politieke tussenkomst) duidelijk overschat, wellicht om deze "Missing link" te doen vergeten. De Franse Réseau Ferré de France (RFF) ging daar in mee. Een nieuwe studie voor een nieuwe spoorlijn langs de E40 / A16 werd nog niet overwogen, Trekhaak 73 is hier voorstander van, omdat dit nieuwe perspectieven kan opleveren tegenover het huidige tracé. Niettemin kan men met cofinanciering en Europese steun in het kader van Interreg het gehele project financieren. 6) Bereidheid tot investering door de Belgische Spoorwegen en door de Franse Spoorwegen en hun regeringen. Eventueel komen er NAAST AANVULLINGEN ook meer of andere foto's. Behalve Open-VLD hebben alle genoemde partijen op een of andere manier gereageerd. Trekhaak73 hoopt dat Open-VLD het probleem van de missing link ook in hun programma op neemt (en er ons nog over inlicht).

Your country needs you, teken onze petitie.

 • Petitie lijn Adinkerke (De Panne)- Duinkerke
 • Petition ligne Dunkerque - Adinkerque (La Panne)

  Persartikel verschenen in De Standaard.

 • Le plat pays is het spoor bijster
  Nieuw: Nieuwsbrief Trekhaak 73

  Lees onze nieuwsbrieven met in het oog springend item's.
  Ook via facebook en twitter binnenkort te lezen, meer info volgt.


  1e nieuwsbrief

  2e nieuwsbrief

  3e nieuwsbrief